Powierz swoje sprawy właściwemu prawnikowi

Ustalenie ojcostwa Wrocław

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi od męża matki. Domniemanie to nie zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

W przypadku dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej, niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

Dochodzić ustalenia ojcostwa możesz w następujących przypadkach:

  • jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, a ojciec dobrowolnie go nie uznał,
  • jeżeli ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone, a ojciec dobrowolnie go nie uznał.

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą domagać się:

  • dziecko,
  • matka dziecka,
  • domniemany ojciec.

W procesie o ustalenia ojcostwa można dochodzić jednocześnie roszczeń alimentacyjnych i kosztów związanych np. z wyprawką dla dziecka. 

Kancelaria prawa rodzinnego prowadzi sprawy o: 

  • ustalenie ojcostwa
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
Kancelaria adwokacka
Prawo rodzinne
Prawo karne
Prawo cywilne
Blog
Opinie
Kontakt
Copyright 2022
Realizacja: strony-piaseczno.pl