Powierz swoje sprawy właściwemu prawnikowi

Prawo karne

Sprawy karne

Zostałeś zatrzymany, jesteś oskarżony, przebywasz w zakładzie karnym?

Jesteś we właściwym miejscu.  Adwokat Joanna Skwara specjalizuje się w sprawach karnych, nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale również wykonawczego. Własne doświadczenie zawodowe, ale również wieloletnia praktyka w czasie odbywania aplikacji adwokackiej w renomowanych wrocławskich kancelariach  sprawia, że swoją sprawę powierzasz doświadczonemu adwokatowi.

Prowadzimy sprawy karne:

  • w postępowaniu przygotowawczym – od momentu zatrzymania do zakończenia dochodzenia lub śledztwa,
  • postępowaniu przed Sądem I instancji,
  • postępowaniu odwoławczym,
  • postępowaniu kasacyjnym,
  • postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa  w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyroki łączne).
Copyright 2022
Realizacja: strony-piaseczno.pl