Powierz swoje sprawy właściwemu prawnikowi

Prawo do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie – co warto wiedzieć

Kto ma prawo do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie? Rozwód to trudny moment w życiu każdej rodziny, a szczególnie dzieci. Wartościowe i stabilne relacje z obojgiem rodziców są ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci- dlatego też Sąd rozwodowy może orzec, w jaki sposób kontakty z rodzicem, z którym dziecko nie mieszka, będą wyglądać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego prawa.

Co oznaczają kontakty z dzieckiem?

Kontakty dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka, mogą być orzeczone przez Sąd lub uzgodnione między rodzicami (bez orzeczenia Sądu). Sposób kontaktowania się dziecka z rodzicem może polegać m.in. na:

  • spotkaniach osobistych. Najczęstszą formą kontaktów są bezpośrednie spotkania między dzieckiem a rodzicem, z którym nie mieszka. 
  • rozmowach telefonicznych i korespondencji. W dobie nowoczesnych technologii istnieje również możliwość realizowania kontaktów poprzez rozmowy telefoniczne, wideokonferencje czy korespondencję mailową. Dają one możliwość utrzymywania nawet codziennego kontaktu, zwłaszcza gdy odległość geograficzna stawia pewne ograniczenia.

Ustalenie kontaktów

Kto ustala kontakty z dzieckiem? Jednym z możliwych rozwiązań w kontekście ustalania kontaktów jest możliwość porozumienia się pomiędzy rodzicami. To podejście, choć czasem wymagające kompromisów, pozytywnie wpływa na atmosferę w rodzinie i umożliwia elastyczne dostosowanie planu kontaktów do indywidualnych potrzeb dziecka, ale również możliwości rodziców.

Przy ustalaniu kontaktów pomiędzy rodzicami ważne jest wypracowanie wspólnego stanowiska, które uwzględnia zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości obojga rodziców. Decyzje w sprawie kontaktów powinny być podejmowane z myślą o dobru dziecka. Jeżeli, zaś rodzice do takiego porozumienia nie mogą dojść, Sąd może zdecydować, jak będą wyglądały kontakty dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka. Orzeczenie o kontaktach może zostać wydane przez Sąd zarówno w odniesieniu do dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego, jak i również ze związków nieformalnych.

W określonych w przepisach sytuacjach Sąd może m.in. ograniczyć jednemu z rodziców lub obojgu kontakt z dzieckiem albo też całkowicie jego zakazać.

Gdzie będzie mieszkać dziecko po rozstaniu?

Rozstający się rodzice – zarówno ci, którzy tworzyli związek nieformalny, jak i związek małżeński – mogą mieć problem z osiągnięciem porozumienia w zakresie uzgodnienia, z którym z rodziców/ bądź czy z obojgiem, dziecko będzie mieszkać.

Możliwości jest wiele, a wśród nich m.in.:

  • wspólne mieszkanie z obojgiem rodziców. W niektórych przypadkach rodzice decydują się na wspólne mieszkanie z dzieckiem w sytuacji, gdy są po rozwodzie lub rozstali się. Jest to rozwiązanie raczej rzadkie, wybierane przez rodziców, gdy żyją w miarę poprawnych relacjach lub z innych przyczyn nie mogą zamieszkać osobno. 
  • zamieszkanie z jednym z rodziców. Bardzo często po rozwodzie lub rozstaniu dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców. To rozwiązanie może wynikać z różnych powodów w tym np. zapewnienie dziecku jednego centrum życiowego, wyższe kompetencje rodzicielskie tego rodzica, z którym dziecko mieszka;
  • tzw. opieka naprzemienna, czyli dziecko mieszka przez określony czas na przemian z ojcem i z matką np. „tydzień na tydzień”;

W braku porozumienia rozwodzących się rodziców, co do miejsca zamieszkania dziecka, zdecyduje o tym Sąd. W przypadku dzieci pochodzących ze związków nieformalnych Sąd również może wydać taką decyzję.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie/rozstaniu – podsumowanie

O ograniczeniu praw rodzicielskich i pozbawienie władzy rodzicielskiej, decyduje sąd. Czy tak samo jest w przypadku kontaktów z dzieckiem? Niekoniecznie, czasem bowiem zdarza się, że rodzice są w stanie wypracować zgodne z dobrem dziecka porozumienie w zakresie kontaktów. W braku porozumienia między rodzicami o tym, kto ma prawo do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie, może zdecydować Sąd.

Niezależnie jednak od tego, czy to rodzice uzgodnią między sobą kontakty, czy też zdecyduje o tym Sąd, istotne jest podejście z szacunkiem i zrozumieniem dla potrzeb dziecka, zawsze kierując się jego dobrem. W przypadku trudności warto skorzystać z pomocy prawnika rodzinnego lub mediatora, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Adwokat Wrocław prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria adwokacka
Prawo rodzinne
Prawo karne
Prawo cywilne
Blog
Opinie
Kontakt
Copyright 2022
Realizacja: strony-piaseczno.pl